เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ครั้งที่ 3 จำนวน 31 รายการ

 

 

download เอกสาร

 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 31 รายการ

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 09/01/2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >