ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบุญชนะ อัตถากร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบุญชนะ  อัตถากร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

2. รายละเอียดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

3. ราคากลางราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >