ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี

 

2. รายละเอียดจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี

 

3. ราคากลางจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >