ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล

 

2. รายละเอียดจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล

 

3. ราคากลางจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล

 

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >