ประกวดราคาโครงการซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาโครงการซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว

 

2. คุณลักษณะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว

 

3. ราคากลางเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >