ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 70 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/01/2018

 ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 70 เครื่อง

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส พี่ วี ไอ จำกัด (มหาชน)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 70 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >