ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

2. รายละเอียดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

3. ราคากลางราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >