ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 43 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับสำนักงาน จำนวน 43 เครื่อง

โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด (ขายปลีก)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 43 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >