เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) 

 

 

 

download เอกสาร

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >