ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล 1 งาน

โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >