ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง จำนวน 2 อาคาร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

 

2. รายละเอียดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

 

3. ราคากลางราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

 

4. เอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >