ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล(HRMS) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

มีผู้ผ่านการตรวจสอบจำนวน 2 ราย รานละเอียดดังแนบ

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผ่านการคัดเลือกจ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >