ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 650 ตัว

 

2. สเปคเก้าอี้ 650 ตัว

 

3. ราคากลางเก้าอี้ 650 ตัว

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >