ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

 

2. รายละเอียดจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >