ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิร์ส คลาส ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 

 

download เอกสาร

 

ประกาศประกาศผู้ชนะจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >