ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2018

ร่าง

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

2. รายละเอียดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

 

3. ราคากลางรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >