ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมแม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่ จำนวน 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมแม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมแม่ข่ายให้บริการขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง

 

2. รายละเอียดเครื่องคอมแม่ข่ายให้บริการขนาดใหญ่

 

3. ราคากลางเครื่องคอมแม่ข่ายให้บริการขนาดใหญ่

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >