ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท อะธีน่า ไอ.ที.จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >