ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 85 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 85 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 85 เครื่อง

 

2. ข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

 

3. ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >