ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมติดตั้ง

 

2. รายละเอียดชุดเครื่องเสียง

 

3. ราคากลางชุดเครื่องเสียง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >