ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online : Social Science & Humanities Libray 1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ Taylor & Francis Group

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >