ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Wiley E - Journals 1 ฐาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Wiley E - Journals 1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ INFOHOST PTE  Ltd.

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Wiley E - Journals

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >