ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

 

 

 

 

จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. จ้างทำสวนแนวตั้ง (Vertical Garden0

2. จ้างพัฒนาชุดทักษะ Soft Skills เป็นแบบเรียน E-Learning

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >