ประกวดราคาจ้างทำสวนแนวตั้ง (Vertical Garden) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทำสวนแนวตั้ง (Vertical Garden)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างทำสวนแนวตั้ง (Vertical Garden)

 

2. รายละเอียดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) สวนแนวตั้ง

 

3. ราคากลางจ้างทำสวนแนวตั้ง

 

4. BOQ สวนแนวตั้ง

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >