จำหน่ายพัสดุจากการปรับปรุงอาคารต่างๆ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  จำหน่ายพัสดุจากการปรับปรุงอาคารต่างๆ

 

 

 

 

จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1.ตู้ควบคุมสวิตช์ไปฟ้าแรงสูง 3 ตู้

2.ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง

3.ชุดแผงคอยล์เย็น จำนวน 28 ตัว

4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 31 เครื่อง

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศจำหน่ายพัสดุจากการปรับปรุงอาคารต่างๆ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >