สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/11/2008
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า
400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 23758692

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19/11/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >