ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 6

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิฌา พาณิชย์ 

 

download เอกสาร

 

ประกาศประกาศผู้ชนะจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >