ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์และอาคาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

และอาคารนิด้าสัมพันธ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์และอาคารนิด้าสัมพันธ์

 

2. รายละเอียดขอบเขตทางเดินเชื่อม(TOR)

 

3. ราคากลางทางเดินเชื่อม

 

4. แผนผัง โครงสร้าง

 

5. แผนผังงานสถาปัตย์

 

6. BOQ ปรับปรุงทางเดินเชื่อม

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >