ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานประทักษิณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานประทักษิณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานประทักษิณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน

 

2. รายละเอียดขอบเขตจ้างปรับปรุงลานประทักษิณ

 

3. ราคากลางทางจ้างปรับปรุงลานประทักษิณ

 

4. แบบศาลาประดิษฐาน ส่วนที่ 1

 

5. แบบศาลาประดิษฐาน ส่วนที่ 2

 

6. BOQ ปรับปรุงลานประทักษิณ

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >