ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล 1 งาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มาโช โค๊ทติ้ง ไลนิ่ง จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเครื่องกล

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 14/03/2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >