ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 160 ชุด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 160 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค ออฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 160 ชุด

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >