ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด ครั้งที่ 2

 

2. รายละเอียดระบบกล้องวงจรปิด

 

3. ราคากลางระบบกล้องวงจรปิด

 

4. จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

5. แบบ BOQ กล้องวงจรปิด

 

6. แบบ BOQ เปล่ากล้องวงจรปิด

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >