ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >