ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/03/2018

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

 

2. รายละเอียดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

 

3. ราคากลางซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >