ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางสถานีโทรท พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >