ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนระบบสารสนเ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับสนับสนุนระบบสารสนเทศ 2 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนระบบสารสนเทศ 2 เครื่อง

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >