ประกาศผลผู้ชนะจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซี เอ พี่ คัลเลอร์แอนด์เพ้นท์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะจ้างทาสีภายนอกอาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >