ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >