ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 85 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 85 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 85 เครื่อง

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >