เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน 1 รายการ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จำนวน 1 รายการ

 

 

 

1. โครงการซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 

 

 

download เอกสาร

 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 รายการ

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >