ประกาศผลผู้ชนะซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทญ) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >