ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Sage Journal Online พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Sage Journal Online

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ INFOHOST PTE LTD.

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Sage Journal Online

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >