ประกาศผลผู้ชนะซื้อฐานข้อมูล Lexis พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อฐานข้อมูล Lexis จำนวน 1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ LexisNexis

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อฐานข้อมูล Lexis

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >