ประกาศผลผู้ชนะซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ไม่เกิน 1600 ซีซี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ไม่เกิน 1600 ซีซี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วรจักรยนต์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >