เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครัังที่ 4 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครัังที่ 4

 

 

 

 

จำนวน 2 รายการ คือ

 

1.ค่าปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

2.ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในด้านทิศตะวันออก ชั้น 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครัังที่ 4

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >