ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)(e-bidding eb38/2561) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding eb38/2561)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

2. รายละเอียดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

 

3. ราคากลางรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >