ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างโครงการออกแบบคลาสออนไลน์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างโครงการออกแบบคลาสออนไลน์

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท มัลติมีเดีย เอเชีย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการออกแบบคลาสออนไลน์

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >