ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงลานประทักษิณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปป พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานประทักษิณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานประทักษิณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >