ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบัน

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >