ระกาศผลผู้ชนะจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ อาคารนัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ อาคารนันทนาการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

 

  

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจวรรณพาณิชย์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >